Server Housing

Ako niste povezani na Internet stalnom vezom , a želite da omogućite milionskoj internet populaciji pristup sadržaju vašeg servera, preporučujemo Vam TeledotServerHousing servis. Vaš server ćemo postaviti u naše prostorije i povezati ga direktno na naš internet link, čime njegov sadržaj postaje vidljiv iz celog sveta, 24 časa dnevno, najvećom mogućom brzinom prenosa. Na server možete postaviti Vašu Web prezentaciju, bazu podataka, FTP server, neku od interaktivnih aplikacija ili bilo šta drugo što smatrate potrebnim.

Server housing je usluga smeštanja KORISNIČKOG servera ( računara ) u prostorijama Teledota i povezivanja brzom vezom na internet. Teledot obezbeđuje za KORISNIKOV server : vezu sa internetom, električno napajanje, okruženje potrebno za rad ( odgovarajuća temperatura, vlažnost, itd ), fizičku zaštitu uređaja i neophodan pristup serveru od strane KORISNIKA. Za uslugu Server housinga se mogu vezati sledeća ograničenja :

– dužina vremenskog perioda u kome se usluga vrši ( npr. godinu dana ),
– veličina prostora koji je stavljen na raspolaganje KORISNIKU za smeštaj servera
– brzina veze i obim internet saobraćaja, koji se ostvaruje ka i od servera
– vreme fizičkog pristupa serveru od strane KORISNIKA.