Internet za poslovne korisnike

Veliki broj malih i srednjih preduzeća se često susreće sa problemom internet veze koja ne odgovara potrebama poslovanja. Problem kod ADSL konekcija je pored ograničenog downloada i veoma nizak upload. To praktično znači da korisnici koji imaju potrebu prenosa veće kolicine informacija u oba pravca (ka sopstvenoj mreži i ka internetu) ne mogu ostvariti kvalitetnu vezu. Druga opcija koja se često nudi je povezivanje fiber-optičkim kablovima. Ovo rešenje nudi daleko veće brzine u oba smera i može da odgovori neuporedivo većim zahtevima korisnika. Ovo je idealno rešenje za velike korisnike (banke, računski centri…). Medjutim problem su visoki troškovi instalacije (obično oko 2000 €) i često visoka cena paketa na mesečnom nivou.

TeledotNET nudi idealna rešenja upravo malim i srednjim preduzećima kojima ADSL konekcija nije dovoljna zbog gore navedenih ograničenja, a nemaju potrebu ili sredstva da ulože u skupu vezu fiber-optičkim kablovima. Tačnije, možemo da Vam ponudimo velike brzine prenosa podataka u oba smera za istu ili nižu cenu od tipičnog Business ADSL paketa na tržistu i uz cenu instalacije koja je i do deset puna niža od cene instalacije fiber-optičkih kablova. U ponudi imamo dve osnovne vrste paketa u zavisnosti od Vaših potreba.

Business paketi

Paketi sa zagarantovanim protokom su namenjeni poslovnim korisnicima koji imaju potrebu za stalnim pristupom internetu i ti paketi imaju statičku javnu IP adresu. Preporučuje se kod korišćenja video nadzora, povezivanja većeg broja računara i korišćenja aplikacija koje zahtevaju dobru vezu sa internetom. Kod paketa za zagarantovanim protokom nema agregacije internet saobraćaja sa ostalim korisnicima na mreži, tako da je obezbeđena potpuna stabilnost i pouzdanost zakupljene brzine. To praktično znači da je zakupljeni protok rezervisan samo za Vas i ne zavisi od aktivnosti ostalih korisnika na mreži.

Paketi sa nezagarantovanim protokom podrazumevaju javnu IP adresu i brzinu po principu “best effort“ što praktično znači da se koristi agregacija internet saobraćaja sa ostalim korisnicima. Navedene brzine su maksimalne moguće a ne garantovane. U zavisnosti od aktivnosti ostalih korisnika u datom trenutku, može doći do odstupanja od maksimalnih brzina paketa. Ove vrste paketa su namenjene prvenstveno privatnim licima i manjim firmama kojima nije bitno da imaju konstantan kvalitet protoka u svakom trenutku i tipični su za standardne ponude provajdera privatnim licima.

U okviru obe kategorije paketa možete izabrati one brzine koje odgovaraju upravo Vašim potrebama. Naravno uz bilo koji paket dobićete i potreban broj javnih IP adresa.

Tehnička podrška

Našim poslovnim korisnicima pružamo profesionalnu i kompetentnu tehničku podršku, ne samo u domenu mrežne infrastrukture, već i sa računarima i serverima. Pored telefonske i podrške putem e-maila, u zavisnosti od ugovora, pružamo i podršku putem pristupa sistemima na daljinu a po potrebi u toku istog radnog dana naši administratori dolaze na Vašu lokaciju i otklanjaju eventualne probleme.